GPD Pocket Mini Laptop 7“ Das Kleinste Laptop

Wohl das kleinste Laptop was es auf dem Markt gibt, das GPD Pocket Mini Laptop hat ein 7“ Display. Wenn…